Phôi pha lê in ép nhiệt

Phôi pha lê in ép nhiệt: là phôi pha lê được in theo công nghệ in chuyển nhiệt lên pha lê