Vật tư làm pha lê

Vật tư làm pha lê: Làm pha lê in ảnh, in logo, theo phương pháp chuyển nhiệt và dùng keo uv pha lê, phôi pha lê in chuyển nhiệt, ban phoi pha le, phôi thủy tinh,