Phôi móc khóa mica

Phôi móc kháo mica: Phôi trong suốt dùng làm móc khóa in ảnh 2 mặt, cắt theo mọi hình dáng (tim, tròn, oval…) mọi kích thước yêu cầu