Phôi làm bảng tên mica

Phôi làm bảng tên mica: Phôi mica có thể cắt theo mọi hình dáng, mọi kích thước