Giấy decal in bảng tên

Giấy decal in thẻ tên là giấy decal cao cấp in phun được mà chịu được trong môi trường keo thủy tinh