Phụ kiện in lụa, in lưới

Phụ kiện in lụa, in lưới: Dao gạt, gá đỡ, ghim bàn, súng bắn ghim làm lưới

Hóa chất dung môi pha mực, tẩy mực

Hóa chất dung môi pha mực, tẩy mực

180,000VNĐ 139,000VNĐ
- 23%
Súng bắn ghim căng lưới

Súng bắn ghim căng lưới

180,000VNĐ 150,000VNĐ
- 17%