Phôi huy hiêu hiệu mica

Phôi huy hiêu hiệu mica: Cắt theo mọi kích thước yêu cầu