Nam châm gắn huy hiệu

Phôi Nam châm gắn huy hiệu: Nam châm hình tròn để gắn lên huy hiệu