Công nghệ in chuyển nhiệt

Máy in chuyển nhiệt epson t50

Máy in chuyển nhiệt epson t50

5,600,000VNĐ 539,000VNĐ
- 90%
Máy in chuyển nhiệt epson A3

Máy in chuyển nhiệt epson A3

9,500,000VNĐ 9,390,000VNĐ
- 1%
Máy in chuyển nhiệt epson t60

Máy in chuyển nhiệt epson t60

5,950,000VNĐ 5,779,000VNĐ
- 3%
Máy in chuyển nhiệt 3d mini

Máy in chuyển nhiệt 3d mini

13,500,000VNĐ 12,500,000VNĐ
- 7%
Máy in chuyển nhiệt 3D đa năng

Máy in chuyển nhiệt 3D đa năng

13,500,000VNĐ 12,500,000VNĐ
- 7%
Máy in chuyển nhiệt đa năng 6 trong 1

Máy in chuyển nhiệt đa năng 6 trong 1

8,800,000VNĐ 7,900,000VNĐ
- 10%
Máy in chuyển nhiệt đa năng 8 trong 1

Máy in chuyển nhiệt đa năng 8 trong 1

9,800,000VNĐ 8,600,000VNĐ
- 12%
Máy ép nhiệt phẳng 40×60

Máy ép nhiệt phẳng 40×60

5,500,000VNĐ 5,100,000VNĐ
- 7%
Máy ép nhiệt phẳng giá rẻ 38×38

Máy ép nhiệt phẳng giá rẻ 38×38

3,500,000VNĐ 3,100,000VNĐ
- 11%
Máy in cốc chuyển nhiệt

Máy in cốc chuyển nhiệt

1,800,000VNĐ 1,600,000VNĐ
- 11%
Phôi pha lê in chuyển nhiệt

Phôi pha lê in chuyển nhiệt

238,000VNĐ 58,000VNĐ
- 76%